Felhasználók részére
ingyenes regisztráció!

Használja orvoskereső szolgáltatásunkat vagy kérdezzen regisztrált szakorvosainkról. Lépjen kapcsolatba ismerőseivel, ossza meg egészségügyi tapasztalatait, ajánlja kedvenc orvosait.
Tovább a regisztrációra »

Orvosok, weboldalak,
egészségügyi Intézmények:
INGYENES REGISZTRÁCIÓ!

Regisztráljon ingyenesen és töltse fel adatlapját, elérhetőségeit, hogy a páciensek a világhálón is megtalálják Önt! Hozza létre adatlapját 2 perc alatt, töltse fel publikációt, írásait, hogy még több érdeklődő eljusson Önhöz!
Ingyenes regisztráció »

Keresés
Nemrég járt itt     -     Online
Gellér Bálint GB
2017-02-25 19:52:20
Szabolcs szabi126
2017-02-19 17:00:55
Skultéti-Szabó Katalin Skultéti-Szabó Katalin
2016-12-30 15:43:35
Kölcze Szilvia szil20
2016-09-26 12:42:13
Németh Erika Nemeth_Era
2016-09-20 08:07:36
Kauker Zsolt kaukerzsolt
2016-09-09 11:14:13
Dr. Szilárd Mónika Dr. Szilárd Mónika
2016-09-05 21:56:48
Dr. Romhányi István Dr. Romhányi István
2016-09-01 18:10:50
Dr. Lollok Zoltán Dr. Lollok Zoltán
2016-08-31 18:08:24
Nyers Erzsébet Erzsébet59
2016-08-31 17:01:30

Doktorx.hu Felhasználási Feltételek

Üdvözlünk az doktorx.hu oldalon! A doktorx.hu használatának megkezdése előtt köteles vagy elolvasni és elfogadni a doktorx.hu felhasználási feltételeit (a továbbiakban: "Felhasználási Feltételek"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a AD Solutions Kft-vel és elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A AD Solutions Kft (a továbbiakban doktorx.hu) a Felhasználási Feltételek jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A doktorx.hu saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja a Felhasználási Feltételeket, a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A doktorx.hu szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A doktorx.hu elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A doktorx.hu elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a doktorx.hu, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Doktorx.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A doktorx.hu egészségügyi információit csak tájékoztató jelleggel ajánljuk, ez nem váltja ki szakemberek tudását. Egészségüket érintő kérdésekben mindenképpen forduljanak orvoshoz!

A doktorx.hu, mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A doktorx.hunem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket a honlapon található információk használatából történnek.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A doktorx.hua Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.
 A doktorx.hutovábbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

Regisztráció

A doktorx.hu Szolgáltatás meghatározott részeihez való hozzáférést regisztrációhoz köti.

Kizárólag regisztrált paciens felhasználók menthetik el keresési szempontjaikat (orvosokat), kérdezhetnek orvosoktól, és írhatnak a fórumokban.

Az orvosok, klinikák regisztrációja esetén, belépést követően kialakíthatják adatlapjukat, a kiválasztott szolgáltatás megrendelése esetén (www.doktorx.hu/dijak). A megrendelés 12 hónapra vonatkozik, a feltöltött adatokról kizárólag az orvos regisztráló dönt, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván közölni az adatlapján. A regisztrált orvosokat ellenőrizzük a Magyar Orvosi Kamarával együttműködve. 

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztrációnál és adataiban bármilyen változás történik, köteles azt javítani a fiókjában. Amennyiben a doktorx.hu tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy az adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból.

A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat a doktorx.hu semmilyen esetben sem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, a szolgáltatáson kívül.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

Az orvosi regisztrációban megadott adatok alapján elkészül az orvos felhasználó adatlapja, amit belépés után tud módosítani. A regisztrált orvos, klinika teljes mértékben felelőséget vállal az elhelyezett információkért, tartalomért.

Minden regisztráció után, a regisztrációnál megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld az doktorx.hu, amivel a regisztrációt a Felhasználó aktivá tudja tenni. A megerősítés után tud belépni a regisztrációnál megadott felhasználónevével és jelszavával.

Rendszerhasználat

A Doktorx Felhasználók önéletrajzuk adatait bármikor módosíthatják. Forumban bejegyzéseket tehetnek, válaszolhatnak más Felhasználók bejegyzéseire. Orvosoktól kérdezhetnek, megoszthatják egyéb közösségi oldalakon, mint iwiw, facebook oldalakon. Elmenthetik a Paciensként Felhasználók kedvenc orvosaikat a mentett orvosaim listába.  Részletes keresés használatával szűkíthetik az orvos kereső adatbázisát.

Hirdetés feladása

A hirdető orvos, klinika vagy szolgáltató felhasználó a doktorx.hu oldalon elektronikus úton adja fel a hirdetését, adatlap formájában. A hirdetés feladásánál lehetősége van logót, képeket elhelyezni az adatlapjában. A hirdető felelősséget vállal azért, hogy hirdetése teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvénynek és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvénynek, nem sérti jogellenes módon harmadik személyek érdekeit.

A doktorx.hu nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és a hirdetés megjelenésének jogkövetkezményeiért. A hirdetés hatására létrejövő jogviszonyoknak doktorx.hu nem alanya.

Fórum

A doktorx.hu fórum célja, hogy a felhasználók megoszthassák egymással egészségügyi tapasztalataikat, a hozzászólásokban nem megengedett  agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű, témaromboló, sértő megjegyzések, hozzászólások közlése.

Tilos minden olyan beavatkozás amivel a fórum, topik mérete megváltozik és akadályozza annak megfelelő használatát, vagy akadályozza a folyamatos rendeltetésszerű társalgást, jogszabályban tiltott dolgok, megjegyzések megjelentése.

A doktorx.hu törölheti a Felhasználót a fenti kritériumok megszegése esetén, rágalmazás, sértő vagy erkölcstelen, mások nyugalmát zavaró megjegyzések, utalások, és erre irányuló képek, Internetes elérési utat, linket biztosító oldalakhoz, vagy más személy, bármilyen adatának a közzététele, a doktorx.hu értelmezése szerinti ellentétes felhasználás esetén.
A doktorx.hu semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által hagyott vélemények tartalmáért.

Fizetés

A megrendelt szolgáltatásokról a doktorx.hu számlát bocsát ki a megrendelő számára, amely tartalmazza az igénybevett szolgáltatások díjait. A számlát a megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

Szolgáltatás megszüntetése, felmondása

A regisztrált felhasználó kérésére, vagy a regisztráció törlésével a szolgáltatás megszűnik.  doktorx.hu rendszeréből a Felhasználó minden adata végérvényesen törlődik.

A korábban már megrendelt szolgáltatásokat a megrendelőnek meg kell térítenie, a szerződés felmondása esetén is.  A szerződés megrendelő részéről történő felmondása a megrendelőt nem mentesíti a megrendelői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. A megrendelt szolgáltatások ellenértékének megfizetése számla ellenében, a kiállítástól számított 8 napon belül történik.

Személyiségi jogok védelme

A doktorx.hu adatlapján keresztül személyes információkat tárolhat, de ezt csak a szolgáltatás ideje alatt használja a felhasználó részére nyújtott szolgáltatás céljából.
A doktorx.hu Internetes rendszerében az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig történik.
Mint Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok a doktorx.hu részére, hogy e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat küldjön, és ezt visszavonásig használja. Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. A doktorx.huaz egyéb adatokat azonosításhoz, különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

A felhasználó által feltöltött adatok valódiságáért, illetve az abban szereplő részletekért, valamint az oldalon közzétett hirdetésekben, fórumokban, egyéb cikkekben közölt anyagokért, - a doktorx.hu - sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Az oldal rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk, a felhasználót terhelik.

Tilos, az oldalra: jogsértő, pornográf, rasszista, vagy bármilyen erkölcsileg elítélhető jeleket, szimbólumokat, képeket, fotókat, grafikákat, szavakat, szöveget elhelyezni, feltölteni. Az ilyen jellegű anyagokat, a szolgáltató minden előzetes figyelmeztetés nélkül törli rendszeréből, illetve jogi eljárást kezdeményezhet az adott felhasználó ellen.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.


Doktorx Adatkezelési tájékoztatója

AD Solutions Kft.


hirdetésTovább a DoktorX-re »